KSD Groep   Opleidingssoftware   Competentiesoftware   E-Learning   Contact   Outsourcing
   

E-Learning
Home
Oplossingen
Producten
Support
Nieuws
Aanvragen
Brochure(s)
Demonstratie op lokatie
Lunch Bijeenkomsten
Advertisement
Oplossingen Afdrukken E-mail

Wat is e-learning?
Afstandsleren via internet (ook wel e-learning genoemd) heeft de toekomst. Eén van de sterke punten van een virtuele leeromgeving is dat het leerproces niet meer aan tijd of plaats gebonden is. Docenten en cursisten/studenten werken wanneer en waar zij willen, via het internet.

Het KSD E-learning Platform is een virtuele leeromgeving die ingezet kan worden voor bedrijfsopleidingen en regulier onderwijs. Met dit Platform kunt u het leerproces sturen en begeleiden. Met het KSD E-learning Platform haalt u een oplossing in huis voor al uw e-learning wensen. Van eenvoudige cursus tot complexe leerportalen, breed inzetbaar voor verschillende doelgroepen, zoals bedrijfsopleidingen, regulier onderwijs, regionale opleidingscentra (ROC's), vakopleidingen, commerciele opleidingsinstituten en opleidings- en P&O-afdelingen van bedrijven.

Onze aanpak
Centraal in onze aanpak staat de dynamiek van uw organisatie. Ons doel is een elearningconcept af te leveren en te implementeren dat zo naadloos mogelijk bij de cultuur van uw organisatie aansluit. Daarnaast proberen we ook het innovatiepotentieel aan te geven, zodat verdere groei gericht kan worden gerealiseerd. Onze focus ligt, naast de techniek rondom e-learning die uiteraard perfect op orde moet zijn, op de didactische ondersteuning. Dit wil concreet zeggen dat we met raad en daad ondersteuning kunnen bieden bij het uitwerken van een onderwijsconcept. We kunnen concrete richtlijnen aanbieden bij het hanteren van ‘e-tools’. Tevens bieden we de mogelijkheid om uw studiemateriaal voor afstandsonderwijs klaar te maken. Kortom, we bieden niet alleen een systeem, maar vooral ook een oplossing.

» Lees meer over de voordelen van e-learning